Geschiedenis

Geschiedenis van

't Huis te Rosendaal

Bed and Breakfast


gelegen in het prachtige Hollandse polderlandschap, in het Groene Hart, tussen het pittoreske stadje Oudewater en het dorp Haastrecht.


____________________________________________________________


Op een pittoreske plek midden in het Groene Hart ligt de polder Rosendaal.

 

Er bestaat een oude kaart van de polder Rosendaal, dat vroeger een heerlijkheid was, die dateert uit 1659.

Op deze kaart staat o.a. ook het "het ambachtshuis" ingetekend en wel op de plaats waar nu het Huis te Rosendaal ligt.

We moeten dus aannemen dat dit laatste het oude ambachtshuis heeft vervangen. Wanneer dit gebeurd is, is helaas door geen directe documentatie vast te stellen.

 


 

Het Huis te Rosendaal wordt in 1760 beschreven als: "een hofstede, een herenhuis met stalling, koetshuis, tuinen en boomgaarden".

Het Huis behoorde toen volgens een brief van genoemd jaar tot de nalatenschap van Gerard Zandt te Rotterdam.

 

Maar in 1747 is Theodorus Bisdom (burgemeester van Haastrecht) al de eigenaar, want op 3 april van dat jaar verhuurt hij de hofstede aan Leendert van de Hoeven uit Benschop. Zelf behoudt hij het herenhuis, de keuken, de stalling voor rijtuigen en voor paarden.

De overgang van Theodorus Bisdom (1747) naar de aanspraken van de heer Zandt (1760) is niet vast te stellen. Van een eventuele verkoop door Theodorus Bisdom of een van zijn opvolgers zijn geen akten voorhanden.

Alleen weten we nog dat de buitendijks gelegen boomgaard, die ook bij het Huis te Rosendaal behoorde, in 1760 in bezit was van een Dammis Drost. Het is goed mogelijk dat Dammis Drost ook de hofstede heeft overgenomen.

 

In ieder geval komt Dupper pas veel later op de proppen. Alleen dat er een Dupper voorkomt op een gevelsteen van het huis brengt ons in de problemen. Een gevelsteen, in dit geval een "eerste steen" wijst op een nieuwbouw. Maar dit wordt door geen enkel document bevestigd. Pas in 1872 horen we van een Adriaan Dupper, die eigenaar is van de boerderij.